Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.